khoop vatta mala...kadhitari asach manaapramane vagava
manaat yein te karava
aayushyachya niyamanpalikade kaay aahe he pahava
jagava ani ughdya dolyanni vishwa pahava]

pakshanna udtaana pahava
samudrakinari basun suryala samudrachya kushit shirtaana pahava
jhadavarchya kalyanna phulpakhrachya sparshana phool bantaana pahava
vatta mala hi phool banun jagava
pavsachya thembapramane jhadaa - paananvar nachava
sagarachya kushit vaslelya shimplyachya mithith jaun moti banava

maanya aahe mala aaj aayushya sangharshacha aahe
udya ujadelach ki
tya udyachya prakashaat jagava
vatta mala hi kharya arthana jagava
je jhala te maage sodava
niyamanna - bandhananna todava
khulya havet shwas ghet milalela aayushya jagava

pann -
mhantaat na -
mansaana nusta swapna paahu nayet
ti khari karnyasaathi jhagdava
khari honaar nastil swapna ti
tar tya swapnanna pustakaat band karun thevava.


Return to Main Page

Books by Arti Honrao

Depression is REAL

Scroll through and click on image to read