kahitari haravlay...surya ugvayla kaahich taas astaat tevha mi jhopte
jhoptana vichar karte -
"kaahitari haravlay"
uth-te tevha punha aathavtaat ... tech raatriche vichar
"kaahitari haravlay"

divas suru hoto ... kaama suru hotaat
kshan yetaat ... kshan jaatat
pan manaatla vichaar jaat nahi
"kaahitari haravlay"
hyaala khush thevte ... tyache dole puste
mann punha mhanta - "kaahitari haravlay"
jevte mi... kaam karte
don kshan basun khurchivar punha vichaar karte
"kaahitari haravlay"

surya mavalto ... chandra ugavto
pann vichaar maavlat nahi
uttar saapdat nahi
"kaahitari haravlay" ... pan kaay?
ratrabhar vichaar karte ... bichhanyaat padun raahte ...
dole band karte ... kus badalte
"kaahitari haravlay"

dole ughadte
dolyatun ek ashru baaher yeun mhanto
"maajhyakade ka paahat naahis?
mala tujha zara hi vel det naahis ...
pahaa tari swatahkade
aarshyasamor ubhi rahaa ...
anolkhi chehra disel ... tula paahun hasel
tyachya haasyakade paha, tula kalel ...
kaay haravlay te samjel"

uth-te ...
aarshyasamor jaate ...
anolkhi chehra hasto mala paahun
mann maajhe jaate bhaaravun
kalte mala kaay haravlay ...

jagnyachya naadat aayushyach haravlay
dusryanchya naadat swatahcha asthithva haravlay
kharach
kaahitari nahi, khoop kaahi haravlay.


Return to Main Page

Books by Arti Honrao

Depression is REAL

Scroll through and click on image to read