क्षण...


किती ही जपून ठेवण्याचा प्रयत्न केला 
तरी जाणारे क्षण जातातच.
मनात मात्र आठवणींचा ओलावा देऊन जातात.
 त्या आठवणी जपून ठेवायच्या असतात, 
जशा जपता येतील तशा, 
जितक्या जपता येतील तितक्या.