क्षण...


किती ही जपून ठेवण्याचा प्रयत्न केला 
तरी जाणारे क्षण जातातच.
मनात मात्र आठवणींचा ओलावा देऊन जातात.
 त्या आठवणी जपून ठेवायच्या असतात, 
जशा जपता येतील तशा, 
जितक्या जपता येतील तितक्या.

You Me & Stories: Stories on Relatonships...