Japla jitka japta aala...Japla jitka japta aala,
"poore jhala aata", mann mhanta.
Hruday mhanta, "Dheer dhar,
Jap jaraa ajun,
Kshamataa aahe tujhi"
Manaacha aikaava ki drudayaacha?

Kshamataa aahe mhanun karat rahaava?
naati japaavi...
itaraanchi manaa japaavi...
tyaancha traaga japaava ...
jo jasa mhanel tasa vaagava,
vegla vaaglyavar - 
dukhavlela tyancha ahankaar japaava...
"Ka aani kiti?" mann vicharta.
"Paryaay kaay?" Hrudayaacha prashna.

kunaala vatta ka kaahi tujhyasaathi?
kunaala diste tujhi talmal?
kon japta ka tujhyaa bhavna?
Anaavar aalela raag samjhun gheta ka kadhi kuni?
Vicharta kadhi kon tula, "kashi aahes?"
Manaachya hya prashnaanchi uttara naahit maajhyakade.

Hruday haluch mhanta, "Tujhya itka motha hruday nahi tyancha,
Damun gelyavar hi thoke det rahaayla...
itaraanna japaayla, jamvun ghyaayla...
raag traaga visrun hasaayla.
kadaachit tyanna hi kalat asel,
tyanchya manaachya eka evlyaashyaa kopryaat...
mann hi motha laagta ga asa karaayla -
mann damla, gahivarun aala tari,
"ka japu?" itkach vichaarta...
japna matra sodat naahi.

tyaala hi kalta ga -
tujhich maansa aahet ti,
tu naahi japnaar tar kon japnaar tyaanna?"

Return to Main Page